主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Correlation between phlegm pattern of metabolic syndrome, fat mass and obesity-associated (FTO) gene *
Li Yuanyuan, Zhang Ping, Xu Chaoqiang, Li Dan, Chen Shujiao, Gao Bizhen
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 689 -695 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.012