主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
On naming COVID-19 in traditional Chinese medicine *
Liu Tiegang, Bai Chen, Liu Shaoyang, Long Chaojun, Hu Li, Zhao Yansong, Yu He, Gu Xiaohong
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (10): 797 -803 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.10.001